Przekład dzieła literackiego: sztuka czy rzemiosło?

Żaden tłumacz nie działa w próżni, każdy z nich pracuje w jakiejś konkretnej przestrzeni językowej, kulturowej i społecznej, do której przynależy. Na kształt tekstu, który tłumaczy, wpływają rozmaite czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przede wszystkim jego własna wrażliwość na subtelności językowe, subiektywne predyspozycje, takie jak kompetencja w obu językach czy indywidualne upodobania, ale także wiedza, stosunek do tłumaczonego tekstu oraz znajomość sytuacji kulturowej i społecznej. Jak twierdzi Urszula Dąmbska-Prokop, „Jest oczywiste, że tłumacz nie «mówi» po prostu w swoim języku tego, co ktoś inny przekazał w innym języku. Praca tłumacza jest zawsze swojego rodzaju grą lub lepiej manipulacją, podlega wpływom […] wyznawanej przez niego ideologii, wartościowania, sposobu percypowania rzeczywistości i, oczywiście, odmiennej struktury języków” (U. Dąmbska-Prokop, Stylistyka i przekłady: Conrad, Orwell, Beckett, Kielce 2007).

Mały Książę to jedna z najbardziej poczytnych powieści świata, w której pod warstwą bajkowej fabuły znajduje się druga, symboliczna, dotykająca prawd uniwersalnych. Saint-Exupéry napisał Małego Księcia podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie udał się po kapitulacji Francji w 1940 roku. Bohater książki w trakcie swojej podróży ze zdumieniem odkrywa dziwne, często absurdalne zachowania dorosłych. Każde z tych spotkań odczytać można jako alegorię.

Pobierz scenariusz lekcji w PDF

KONTAKT

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
Koordynatorka: Ana Matusevic <ana.matusevic@ikm.gda.pl>

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Instytut Kultury Miejskiej 2017. Wszystkie prawa zatrzeżone. Wykonane przez: TRU STUDIO