Scenariusze lekcji

W ręce nauczycieli oddajemy scenariusze lekcji, przygotowane przez doświadczonych tłumaczy i dydaktyków. Jesteśmy pewni, że pomysły naszych autorów zainspirują do pochylenia się nad tematem przekładu i podpowiedzą, jak rozmawiać o twórczości translatorskiej na lekcjach literatury.

Scenariusze publikujemy na licencji CC BY-NC 4.0, co znaczy, że korzystanie z nich jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Literatura w przekładzie, przekład w literaturze (na przykładzie polskich „Hamletów”)

By tłumaczyć nie wystarczy znać obcy język - przekład to działalność twórcza. Jak pokazać uczniom, że każdy przekład jest interpretacją - jednym z wielu możliwych, konkurencyjnych lub uzupełniających się odczytań oryginalnego dzieła? Autorka scenariusza: Zofia Ziemann.
Zobacz scenariusz

Chirurg czy paranoik? O pracy tłumacza

Przekład tekstu artystycznego – wiersza, powieści, sztuki, filmu, komiksu – jest tak złożonym procesem, że można sądzić, iż wkrótce pozostanie jedną z niewielu prac, w której maszyna nie będzie w stanie zastąpić człowieka. Na czym polega wspomniana złożoność? Autor scenariusza: dr hab. Tomasz Swoboda
Zobacz scenariusz

Praca z przekładem „Jądra ciemności” Josepha Conrada

Znamy sześć przekładów "Jądra Ciemności" Josepha Conrada oraz jego spolszczenie pióra Jacka Dukaja. Lekcja ma pomóc w uświadomieniu uczniom, że dzieła literatury światowej nie istnieją w jednej, ustabilizowanej i na zawsze nam danej formie – dotyczy to wielu pozycji z licealnych list lektur i warto pamiętać o tym przy ich omawianiu. Autorka scenariusza: Magda Heydel.
Zobacz scenariusz

Przekład dzieła literackiego: sztuka czy rzemiosło?

Żaden tłumacz nie działa w próżni. Każdy z nich pracuje w jakiejś konkretnej przestrzeni językowej, kulturowej i społecznej, do której przynależy. Co wpływa na kształt tekstu? Jakie znaczenie w przekładzie ma wrażliwość na subtelności językowe oraz predyspozycje i kompetencje? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć pracując z przekładami "Małego Księcia" Saint-Exupéry'ego. Autorka scenariusza: Renata Niziołek
Zobacz scenariusz

KONTAKT

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
Koordynatorka: Ana Matusevic <ana.matusevic@ikm.gda.pl>

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Instytut Kultury Miejskiej 2017. Wszystkie prawa zatrzeżone. Wykonane przez: TRU STUDIO